+31 (0) 487 50 26 49

Privacyverklaring

More Choice, gevestigd aan Zandstraat 74c 6658 CW Beneden-Leeuwen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.morechoice.nl Zandstraat 74c 6658 CW Beneden-Leeuwen 0487-502649

More Choice geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Ontvang je onze nieuwsbrief? Leuk! Wij sturen je onze nieuwtjes via YourMailingListProvider, een derde partij die het verzenden van onze nieuwsbrieven afhandelt. Onderaan elke nieuwsbrief zie je de ‘Uitschrijven/Gegevens wijzigen’ link. Als je hierop klikt zal je geen nieuwsbrief meer van ons ontvangen of kun je jouw gegevens wijzigen. Er wordt gebruik gemaakt van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

Geslaagd in onze webshop? Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres, woonplaatsgegevens en je betaalgegevens, zoals je bankrekeningnummer.

Yes, je order is geplaatst! Nu is het onze taak om jouw pakket te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Zij bewaren jouw gegevens totdat de dienst is uitgevoerd.

Tevreden over ons? Of nog een tip? Dat horen we graag! Wij verzamelen reviews via Kiyoh. Als je een review achterlaat deelt Kiyoh je gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert jouw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. Als wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten of de dienstverlening te verbeteren. Je beoordeling blijft bestaan zolang jij deze niet verwijdert.

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Magento. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Square Concepts. Zij hebben toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Via onze website worden cookies geplaatst van Google en om het gebruik van onze webshop zo makkelijk mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld om je favorieten te onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Morechoice.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.

Wij gebruiken Google analytics om bij te houden hoe bezoekers de webshop gebruiken. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek - op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan de overeenkomst en overige administratieve verplichtingen te voldoen. In voorkomende gevallen kan More Choice wettelijk worden verplicht tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen.

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren volgens de wettelijke bewaartermijn.

 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Je kunt altijd jouw gegevens inzien, laten aanpassen of beperken. Als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij nemen bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van More Choice. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen via info@morechoice.nl of op telefoonnummer 0487-502649.